Početna strana | Registracija | Prijava
 
 
 
IBM Business Partner
IBM Business Partner
IBM Hardware
 

Kako da vaša kompanija postane IBM poslovni partner (IBM Business Partner) i autorizovani preprodavac IBM opreme


IBM PartnerWorld Ugovor o članstvu

IBM PartnerWorld (PW) je program članstva dostupan svim IBM poslovnim partnerima. Sadrži sve ugovorne informacije, promocije i popuste/margine koje mogu biti na raspolaganju za kompaniju koja je IBM poslovni partner. Za IBM PartnerWorld se može reći da je glavni izvor informacija za sve brendove, proizvode i usluge i da je put ka svim partnerskim nagradama i benefitima partnerstva sa IBM-om.

Svi IBM partneri imaju pravo da se pridruže PartnerWorld-u. Da bi postali autorizovani IBM partner potrebno je potpisati IBM Business Partner ugovor (IBM Business Partner Agreement) sa IBM-om. Nakon registracije i potpisivanja Business Partner ugovora, svaki poslovni partner dobija administrativni nalog za prijavljivanje i kreiranje naloga za svoju poslovnu organizaciju.

 
 
Procedura autorizacije poslovnog partnera
 

Učlanjenje u PartnerWorld (PW) je osnovni preduslov za korišćenje bilo kog IBM benefita.

 

Više detalja >>


Zahtevana sertifikacija za IBM Hardware

 

Od IBM poslovnog partnera se očekuje da ispuni određene zahteve sertifikacije za proizvode koji će nuditi na tržištu, za Power i Storage sisteme. Ti sertifikati, takođe predstavljaju pomoć ka dostizanju IBM Specialty statusa i povezivanje sa benefitima, uključujući mogućnost ostvarivanja dodatnih podsticaja kao što su performansni bonus na kvartalnom nivou (quarterly performance bonus), marketing razvojni fondovi (Marketing Development Funds) i pristup popustima za IBM edukaciju. Kvalifikovanost za navedene benefite se bazira na kompletiranju sertifikata zahtevanih za svaku kategoriju proizvoda za koju IBM Partner traži sertifikaciju.

 

Više detalja >>


IBM ovlašćeni distributor (Value Add Distributor)

 

Poslovni partneri nabavlja IBM proizvode za preprodaju svojim krajnjim korisnicima, preko svog izabranog IBM ovlašćenog distributera (Value Added Distributors). VAD je na nivou države ovlašćen od strane IBM-a za rad sa poslovnim partnerima koji se nalaze u toj zemlji. Za hardware portfolio, poslovni partneri mogu odabrati jednog VAD-a za Storage, a drugog VAD-a za Power sisteme. Počevši od 2016. godine, kada se izabere VAD, izbor ne može biti promenjen najmanje jednu godinu.

 

Više detalja >>