Početna strana | Registracija | Prijava
 
 
 
Kako postati Cisco Indirect Resale Partner
Datum objave 24.03.2015
Cisco Q3 promocije
 

Kako postati Indirect Resale Partner

 

Da biste se prijavili za Cisco Indirect Channel Partner ugovor sa Ciscom, i da biste uspešno održavali ovaj status, morate da zadovoljite sledeće uslove.

Cisco User ID

Morate imati prijavljen bar jedan Cisco user ID, koji ćete upotrebiti da inicirate svoju aplikaciju za Indirect Resale Partner status. Osoba koja je u vašoj organizaciji povezana sa ovim user ID pristupom mora biti opunomoćena da potpisuje legalno obavezujuće dokumente u ime vaše organizacije, bilo da se radi o partnerstvu ili nekom drugom obliku organizovanja kompanija. Bez ove opunomoćenosti vi ne možete da registrujete svoju organizaciju kao Cisco partnera u okviru ovog programa. Cisco user ID može da se generiše na:

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

Cisco Authorized Distributor Account

Morate imati registrovan bar jedan aktivan customer account ugovor kod vašeg Cisco Autorizovanog Distributera. Ovaj distributer mora biti fizički lociran ili autorizovan da prodaje u zemlji ili prodajnoj teritoriji u kojoj ste vi registrovani kao Cisco partner. Morate pružiti Ciscu na uvid sve brojeve ugovora koji identifikuju distributera i registrovane mušterije i tako dokažete svoju nameru da kupujete i prodajete kao deo distributerskog kanala vašeg Cisco Autorizovanog Distributera.

U trenutku registracije za ovaj program morate izabrati Cisco Autorizovanog Distributera koji će biti odgovoran za podršku vašem prijemu u program kao i obuku. Vi možete da kupujete proizvode i usluge od bilo kojeg Cisco Autorizovanog izvora (ili Autorizovanog Channel predstavnika) ali morate izabrati jednog početnog distributera za podršku i trening.

Ako budete prihvaćeni kao Registrovani Partner, od vas će se očekivati da popunjavate i osvežavate informacije o ugovorima registrovanim kod distributera kroz svoj partner profile account kod Cisco-a korišćenjem Cisco Partner Self Service (PSS) alata ili nekog drugog Cisco partner account management alata. Može vam se ograničiti mogućnost kupovine kod distributera ako za vreme registracije niste popunili relevatne informacije ili ih posle niste osvežavali i održavali u svom partner account profilu.

Ako nemate aktivan account kod Cisco Autorizovanog Distributera, možete da iskoristite Cisco Authorized Distributor Locator alat, koji se nalazi na linku ispod, da kontaktirate distributera koji će najbolje moći da odgovori vašim potrebama.

Cisco Authorized Distributor Locator

Dopuštenje da se koriste informacije

Aktiviranjem partnerske aplikacije za ovaj program i prihvatanjem uslova Cisco Indirect Channel Partner Agreement ugovora (ICPA), we dajete dopuštenje da se vaše informacije, uključujući vaše registrovane brojeve ugovora mušterijama kod distributera, ime prodavca i kontakt detalji, mogu dati na uvid Cisco-u, Ciscovim autorizovanim partnerima, uključujući Cisco Autorizovane Distributere, da bi se potvrdila vaša namera da učestvujete u procesima prodaje i inicirate programe prijema novih partnera, obuke i podrške prodaji.

Takođe se morate složiti da unapred oslobađate Cisco i njihove saradnike i partnere, kao i Cisco Autorizovane Distributere, odgovornosti i pretnje pravnim gonjenjem zbog bilo kojeg rezultata koriščenja tih informacija.

 

 
 

 

 
Posete 3447
 
 
 
Demo laboratorija
Demo laboratorija
Je mesto gde su rođeni ideja i projekti. To je jedinstveno mesto gde je moguće praviti i testirati skoro sva hardverska i softverska rešenja.